REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CIGARRO.PL

I. Postanowienia ogólne

1. Strona internetowa Cigarro.pl (dalej jako Cigarro.pl) prowadzona jest przez IGUANA GÓRSKI, KUREK spółka komandytowa, Al. Jana Pawła II 41a lok. 15, 01-001 Warszawa, NIP 125-138-09-28, Regon 140504433 (dalej, jako Iguana).

Kontakt:

w sprawie zamówień i ich realizacji: tel. +48 668 307 306 lub +48 660 225 176,

E-mail: cigarro@cigarro.pl

Rachunek bankowy: mBank 27 1140 2004 0000 3302 8246 1790

2. Podany adres prowadzenia działalności nie jest jednocześnie adresem korespondencyjnym. Adres korespondencyjny to Al. J. Piłsudskiego 185a, 05 – 270 Marki

3. Przedmiotem działalności Cigarro.pl jest przede wszystkim sprzedaż cygar klasy premium ręcznie robionych, cygar maszynowych, cygaretek, akcesoriów cygarowych. Oferta może być uzupełniania także innymi towarami.

4. IGUANA posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia do prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży towarów oferowanych poprzez stronę Cigarro.pl.

5. Zgodnie z treścią art. 7f Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, znajdujące się na stronie Cigarro.pl cygara klasy premium (ręcznie robione), cygara maszynowe, cygaretki są sprzedawane wyłącznie podmiotom gospodarczym, na fakturę VAT, na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zamówień zawierającego pełną nazwę firmy, adres firmy oraz NIP.

6. Zamówienia na produkty ujęte ustawą Ustawy z dnia 22 lipca 2016 złożone przez osoby indywidualne mogą być odebrane w sklepie stacjonarnym w Markach (Al. J. Piłsudskiego 185a) lub poprzez pełnomocnika do odbioru towaru, zwanego dalej Pełnomocnikiem. Pełnomocnik jest to osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i dostarczeniu go na adres wskazany przez Klienta, i/lub zapłaty za Towar, na zasadach określonych w Warunkach pełnomocnictwa.

7. Prezentacja asortymentu towarowego w sklepie Cigarro.pl nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert kupna. W związku z tym, złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia Klientowi przez pracownika Cigarro.pl przyjęcia zamówienia do realizacji.

8. Zakupów w Cigarro.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.

a. IGUANA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób, które skorzystały z jej usług pomimo tego, że nie ukończyły 18 lat.

9. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient zapoznaje się z Regulaminem Cigarro.pl i go akceptuje, co potwierdza w czasie składania zamówienia, składając stosowne oświadczenie.

10. Jakiekolwiek informacje zawarte na stronach Cigarro.pl nie stanowią reklamy i/lub promocji wyrobów tytoniowych oraz alkoholi w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. oraz ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

11. Zgodnie z treścią art. 70 §2 kodeksu cywilnego umowa sprzedaży jest zawierana w placówce handlowej przy al. Piłsudskiego 185a, 05-260 Marki (miejsce zawarcia umowy). Dochodzi ona do skutku w momencie odebrania zamówienia przez Kupującego (skuteczność zawarcia umowy sprzedaży).

II. Ceny

1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego Cigarro.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki. Koszty przesyłki podawane są na stronie Cigarro.pl oraz w formularzu zamówienia.

2. Prezentowane w Cigarro.pl ceny mają charakter wiążący tylko w chwili składania zamówienia.

3. Cigarro.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych już przez Klienta i potwierdzonych przez Cigarro.pl.

4. Cigarro.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

III. Sposób składania zamówienia

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Cigarro.pl zastrzega się prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony, mogących wynikać np. z prac konserwacyjnych.

2. Zakupów w Cigarro.pl można dokonywać poprzez dodawanie towarów do koszyka za pomocą przycisku „Do koszyka” (uprzednio należy wybrać odpowiednią formę zakupu).

3. Przycisk Zapisz w koszyku zapamiętuje dodany do koszyka towar i zamawianą ilość, przez co pozwala na kontynuowanie zakupów i dodawanie do koszyka kolejnych towarów. Powrót do koszyka jest możliwy za pomocą odnośnika po lewej stronie Koszyk oraz w menu górnym.

4. Podczas dodawania towarów do koszyka, system Cigarro.pl, wpisuje w pole Ilość domyślną wartość równą 1. W razie potrzeby zwiększenia zamawianej ilości tego samego towaru, należy w koszyku w polu Ilość wpisać daną wartość, a następnie użyć przycisku Zapisz.

5. Aby usunąć towar z koszyka, należy skorzystać z odnośnika Usuń znajdującego się z prawej strony przy pozycji w zamówieniu.

6. Aby wysłać zamówienie do Cigarro.pl należy użyć przycisku Zamów, dostępnego z poziomu koszyka, następnie wypełnić wszystkie niezbędne pola w formularzu zamówienia, wybrać formę płatności i sposób dostawy oraz użyć przycisku Wyślij zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

7. Zaleca się, aby Klient zapisał unikalny identyfikator zamówienia, który zostanie wyświetlony po jego wysłaniu. Informacja ta powinna być podawana we wszelkiej korespondencji ze sklepem. Numer zamówienia powinien być podany także w tytule przelewu, o ile zdecydowano się na taką formę płatności.

IV. Potwierdzenie statusu zamówienia przez Cigarro.pl

1. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma automatyczną odpowiedź w postaci e-maila zawierającego szczegóły złożonego przez siebie zamówienia. Następnie w kolejnej automatycznej informacji e-mail Klient otrzymuje potwierdzenie realizowanego zamówienia.

2. Cigarro.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, których nie uda się w całości potwierdzić.

3. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą potwierdzenia Klientowi przez Cigarro.pl realizacji (wysłania) zamówienia.

V. Płatności i koszty wysyłki

1. Płatność za zamówienie może nastąpić:

a. ‘za pobraniem’ przy odbiorze towaru (dotyczy tylko wysyłki realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej In Post lub UPS),

b. przelewem tradycyjnym na konto bankowe Cigarro.pl mBank 27 1140 2004 0000 3302 8246 1790,

c. za pośrednictwem szybkich płatności paynow,

d. poprzez dokonanie płatności podczas odbioru osobistego.

e. W przypadku wyboru sposób zapłaty przelewem tradycyjnym, Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, dokonać przelewu należnej kwoty na konto bankowe sklepu Cigarro.pl. Numer konta Klient otrzyma w e-mailu podsumowującym złożone przez niego zamówienie, jest on także podany na stronie Cigarro.pl w zakładce Kontakt oraz w Regulaminie. Dokonując przelewu, Klient zobowiązany jest podać w jego tytule identyfikator zamówienia, za które dokonywana jest wpłata. Wpłacana kwota powinna obejmować także koszt wysyłki.

2. Cigarro.pl. pobiera zryczałtowaną opłatę za realizację wysyłki. Opłata jest uzależniona od wybranej przez Klienta formy płatności i sposobu wysyłki. Aktualne koszty wysyłki podane są w formularzu zamówienia oraz w zakładce Sposoby płatności.

3. Cigarro.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronie https://cigarro.pl.

4. Zakupy, których wartość przekracza 500,00 zł premiowane są udzieleniem 100% rabatu na koszty wysyłki. Dotyczy to tylko opcji dostawy poprzez Pełnomocnika do odbioru towaru oraz płatnością z góry, przelewem lub za pomocą serwisu Paynow.

5. Cigarro.pl do każdej transakcji wystawia potwierdzenie zawartej transakcji w postaci paragonu lub faktury VAT. Dyspozycja wystawienia faktury VAT powinna by wskazana w formularzu zamówienia (zaznaczona opcja Faktura VAT). Otrzymanie faktury po wystawieniu paragonu jest możliwe pod warunkiem zwrócenia sprzedającemu oryginału paragonu.

6. Wysyłka produktów jest tylko na terenie Polski.

VI. Realizacja zamówienia

1. Zamówienie, dla którego należność opłacana jest przelewem tradycyjnym, realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Cigarro.pl. Czas realizacji w tym wypadku, liczy się od momentu otrzymania wpłaty.

2. Zamówienia z opcją zapłaty za pobraniem przekazywane są do realizacji niezwłocznie po jego potwierdzeniu Klientowi.

3. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji jest uzależniony od terminu skompletowania przez Cigarro.pl ostatniego elementu danego zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.

4. Standardowo zamówienia realizowane są w ciągu 1-3 dni roboczych. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do przekazania przesyłki Pośrednikowi) wynosi 7 dni roboczych. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przez firmę kurierską, w zależności od wybranego w zamówieniu sposobu dostawy (zazwyczaj jest to 1-2 dni robocze).

VII. Wysyłka towaru

1. Wszelkie dostawy realizowane są przez pośrednika do odbioru towaru.

2. Cigarro.pl dokłada wszelkich starań, aby towar był odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami, wysuszeniem i wpływem innych czynników atmosferycznych podczas transportu. Szczegóły dotyczące stosowanego sposobu pakowania i zabezpieczenia opisane są na stronie Cigarro.pl, w zakładce ‘Sposoby wysyłki’.

3. Możliwe jest wysłanie towaru na inny adres niż adres Klienta, który złożył zamówienie. W tym celu należy wpisać odpowiednie dane w formularzu zamówienia w polach ‘Adres dostawy’, informację o innym adresie wysyłki można też podać w polu Komentarz w formularzu zamówienia.

4. Osobie niepełnoletniej, a także w stanie nietrzeźwym przesyłka nie zostanie wydana. W tym wypadku umowa uważana jest za niezawartą.

VIII. Dostawa poprzez Pełnomocnika Zakupów

1. Klient indywidualny, na podstawie odrębnego upoważnienia dla Pełnomocnika, może upoważnić go do odbioru zamówionych przez siebie towarów na Cigarro.pl

2. Pełnomocnik może działać jedynie na rzecz pełnoletniego Klienta, będącego jego zleceniodawcą.

3. Pełnomocnik nie zawiera umowy sprzedaży towarów.

4. Umowa Sprzedaży towarów zawierana i realizowana jest wyłącznie w sklepie stacjonarnym Cigarro.pl przy Al. Piłsudskiego 185a w Markach.

5. Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze towarów w podanym wyżej sklepie stacjonarnym, a następnie dostarczeniu pod wskazany przez klienta adres.

6. Pełnomocnik dostarczy nabyty towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z klientem sposób.

7. Koszty dostawy wraz w wynagrodzeniem Pełnomocnika wskazane są w formularzu zamówienia odpowiednim dla wybranej opcji dostawy.

8. Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru towaru od Iguana przekazanego wynagrodzenia Pełnomocnika.

9. Czas realizacji dostawy przez Pełnomocnika wynosić będzie nie więcej niż 4 dni robocze

10. Pełnomocnik może działać w imieniu własnym i na rzecz klienta jak również bezpośrednio na rzecz Klienta.

11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Pełnomocnikiem a Klientem, którym jest konsumentem w rozumieniu art.22 ust.1 k.c. zostaje poddane sądom, właściwym ze względu na siedzibę Pełnomocnika, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów posterowania cywilnego.

12. Klient upoważnia Pełnomocnika do przetwarzania swoich danych osobowych w celu realizacji pełnomocnictwa

IX. Reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Zwracany towar winien być zapakowany w oryginalne opakowanie i nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania czy uszkodzenia.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta, pracownicy Cigarro.pl każdorazowo poświadczą na piśmie fakt dokonania przelewu kwoty zwrotu.

3. Zwroty prosimy kierować na adres:
Cigarro.pl
al. J. Piłsudskiego 185a
05-270 Marki.

W przesyłce powinien znajdować się dokument zakupu oraz informacja o danych adresowych Kupującego, nr i nazwie banku, na które środki winny być zwrócone oraz numerze zamówienia.

4. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z pracownikami Cigarro.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie lub telefonicznie w terminie do 3 dni od dnia otrzymania przesyłki. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.

X. Ochrona danych osobowych

1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą Klienta na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji bieżącego i przyszłych zamówień. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu, gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).

2. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w każdej chwili, w tym do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

XI. Znaki towarowe

Wszystkie prezentowane w Cigarro.pl wizerunki towarów, ich nazwy, a także wizerunki i nazwy marek oferowanych towarów oraz ich producentów, a także inne materiały graficzne, używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych i mogą stanowić zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich właścicieli.

XII. Opisy produktów

1. Cigarro.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy oferowanych towarów były zgodne z rzeczywistością.

2. W każdym wypadku, gdy Klient stwierdzi niezgodność danych prezentowanych na stronach Cigarro.pl może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

XIII. Biuletyn informacyjny (newsletter)

1. Klienci, którzy wyrażą chęć otrzymywania e-mailem informacji o nowościach i promocjach w Cigarro.pl zamawiają subskrypcję biuletynu informacyjnego (newsletter'a) osobiście, poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w sekcji na dole strony Newsletter oraz użycie przycisku Zapisz.

2. Podany przez Klienta adres e-mail wykorzystany będzie tylko i wyłącznie w celu dostarczania biuletynu informacyjnego.

XIV. Opinie o produktach

1. Opinię o produkcie może napisać wyłącznie zarejestrowany Użytkownik.

2. Wystawione opinie są weryfikowane przez Sprzedawcę przed dodaniem na kartę produktu.

XV. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin został opracowany w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204) i jest traktowany jako część umowy sprzedaży zawieranej na odległość przez Pośrednika do odbioru towaru w imieniu Klienta ze sklepem Cigarro.pl.

2. Wszelkie spory wynikające w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Cigarro.pl a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku nie rozwiązania sporu w sposób polubowny Klient uprawniony będzie do wystąpienia z roszczeniem do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Cigarro.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

Regulacje prawne:

1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204)

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101 poz. 926 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35 poz. 230)

5. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2016, poz. 1331)

6. Kodeks Cywilny.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO CIGARRO.PL

1. Program lojalnościowy dotyczy wyłącznie zarejestrowanych klientów sklepu internetowego Cigarro.pl.

2. Punkty lojalnościowe przypisują się do konta klienta i są gromadzone na koncie po zalogowaniu w zakładce "Moje Cigarro", "Program lojalnościowy".

3. Za każde wydane 10 zł klient otrzymuje 1 punkt lojalnościowy.

4. Punkty lojalnościowe są ważne przez okres jednego roku od daty ich przyznania. Po upływie tego okresu, niewykorzystane punkty wygasają i nie mogą być wykorzystane ani odzyskane.

5. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów lojalnościowych, klient może wygenerować kod rabatowy o określonej wartości, zgodnie z poniższym zapisem:

100 punktów = kod rabatowy o wartości 30 zł

200 punktów = kod rabatowy o wartości 60 zł

400 punktów = kod rabatowy o wartości 120 zł

6. Punkty lojalnościowe zostaną przyznane na konto klienta po zakończeniu procesu zamówienia i zmianie statusu zamówienia na "Wysłane".

7. W przypadku anulowania zamówienia i przypisania mu statusu "Anulowane", punkty lojalnościowe przyznane za to zamówienie zostaną zablokowane i odliczone od sumy zgromadzonych wcześniej punktów.

a) Jeśli klient wykorzysta kod rabatowy za przyznane punkty, a zamówienie, za które punkty zostały przyznane zostanie anulowane, wówczas do konta przypisane zostaną ujemne punkty lojalnościowe.

b) Dopóki klient nie złoży kolejnego zamówienia, za które zostanie przyznana ilość punktów odpowiadająca ilości punktów ujemnych, punkty ujemne będą widniały na koncie klienta.

8. Do koszyka zakupowego można dodać 1 wygenerowany kod rabatowy.

9. Punkty lojalnościowe mogą być wykorzystane wyłącznie na stronie Cigarro.pl i nie są wymienialne na gotówkę.

10. Sklep internetowy Cigarro.pl zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia Programu Lojalnościowego w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia klientów.

11. Klienci są odpowiedzialni za monitorowanie swoich punktów lojalnościowych i terminowe wykorzystanie kodów rabatowych. Sklep Cigarro.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę punktów lub niezrealizowanie kodów rabatowych przez klientów.

12. Do koszyka zakupowego można dodać 1 wygenerowany kod rabatowy.

13. Korzystanie z Programu Lojalnościowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Prosimy zapoznać się z regulaminem Programu Lojalnościowego Cigarro.pl przed rozpoczęciem korzystania z programu.