POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ CIGARRO.PL

Niniejsza polityka prywatności sporządzona została zgodnie z wymogami RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ma charakter informacyjny i zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na stronie internetowej Cigarro.pl.

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Cigarro.pl jest IGUANA GÓRSKI, KUREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA Al. Jana Pawła II 41a/15 01-001 Warszawa, Polska, NIP 125380928, REGON 140504433, adres e-mail: cigarro@cigarro.pl.

Korzystanie ze strony internetowej Cigarro.pl oraz podanie danych na stronie jest dobrowolne z zastrzeżeniem wyjątku w postaci zawarcia umowy sprzedaży oraz założenia konta Użytkownika na stronie Cigarro.pl. Podanie danych osobowych w powyższych przypadkach jest wymogiem umownym i osoba, która chce zawrzeć umowę sprzedaży lub założyć konto Użytkownika, jest zobowiązana do podania wymaganych danych osobowych.

Wypełniając formularz dotyczący założenia konta Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w formularzu. Dane osobowe pozostawiane w związku z korzystaniem ze strony internetowej Cigarro.pl, przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator strony Cigarro.pl może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom na podstawie zawartej z nimi umowy powierzania przetwarzania danych (pośrednik do odbioru towaru, pośrednik płatności elektronicznych).

Dane osobowe pozostawiane na stronie internetowej Cigarro.pl przetwarzane są celem zawierania umów sprzedaży oraz zakładania konta Użytkownika.

Na stronie internetowej Cigarro.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony internetowej Cigarro.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę internetową Cigarro.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 

PLIKI COOKIES

Strona internetowa Cigarro.pl używa plików cookies. Są to zapisywane przez serwer pliki ułatwiające Użytkownikom wyświetlanie strony oraz sprawdzenie w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony Cigarro.pl.

Użytkownik może usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia lub skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby nie zapisywała plików cookies.

Szczegółowe informacje na temat ustawień dotyczących plików cookies, a także ich usuwania w najbardziej powszechnych przeglądarkach internetowych dostępne poniżej:

Google Chrome:

1. Należy kliknąć w ikonę: Ustawienia Google Chrome.

2. Z menu po lewej stronie wybrać pozycję Prywatność i bezpieczeństwo.

3. Wybrać przycisk Zezwól na wszystkie pliki cookie lub Blokuj pliki cookie, w zależności czy chcesz by Twoja przeglądarka obsługiwała cookies, czy nie.

Internet Explorer 9.0:

1. W menu narzędzia należy wybrać Opcje internetowe.
2. Przejść do zakładki Prywatność.

3. Poziom ustawień dla strefy internetowej ustawić na średni (jest to domyślne ustawienie) jeżeli chcesz włączyć cookies, lub na wysoki, jeżeli chcesz wyłączyć obsługę ciasteczek.

Mozilla Firefox:

1. W menu Narzędzia należy wybrać Opcje.

2. Przejść do zakładki Prywatność, następnie w zakładce Historia wybrać z listy opcję: “Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika”.

3. Zaznaczyć okienko “Akceptuj ciasteczka” lub go nie zaznaczać, w zależności czy chcesz by Twoja przeglądarka obsługiwała cookies, czy nie.

Opera:

1. W menu należy kliknąć Narzędzia i przejść do zakładki Preferencje.

2. Przejść do zakładki Zaawansowane, wybrać z menu po lewej stronie Ciasteczka.

3. Zaznaczyć przycisk “Akceptuj ciasteczka” lub go nie zaznaczać, w zależności czy chcesz by Twoja przeglądarka obsługiwała cookies, czy nie.

Safari:

1. W menu należy wybrać polecenie Preferencje.

2. Przejść do zakładki Bezpieczeństwo.

3. Wybierz opcje “Zawsze”, która będzie akceptowała wszystkie pliki cookie, lub “Nigdy”, w przypadku chęci wyłączenia plików cookies.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Każdy Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia ich przetwarzania.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Niniejsza polityka prywatności strony Cigarro.pl jest okresowo aktualizowana i może ulec zmianie.